REPETICIJA ISTOKORIJENSKIH FORMI U HADISKOM TEKSTU NA PRIMJERU HADISA EN-NEVEVIJEVE ZBIRKE RIYĀḌ AL-ṢĀLIḤĪN

Autor(i)

  • Mithat Jugo Islamski pedagoški fakultet u Zenici

Ključne riječi:

repeticija korijena, korijen riječi, arapski jezik, hadis, arapska gramatika, arapska stilistika, kohezija i koherentnost teksta

Sažetak

Predmet istraživanja ovoga rada je repeticija istokorijenskih formi u hadiskom tekstu. Cilj ovog rada je ponuditi teorijski uvid u repeticiju korijena u arapskom jeziku, a zatim predstaviti lingvistički opis i propitati funkciju upotrebe repeticije korijena u hadiskim tekstovima zbirke Riyāḍ al-ṣāliḥīn (Vrtovi pobožnjaka) En-Nevevija. Kako je istraživanje lingvističke prirode, istraživanje se temelji na analitičko-deskriptivnom metodu uz primjenu jezičke analize koja se temelji na tradicionalnom konceptu arapske gramatike. Istraživanje pokazuje da je uloga repeticije riječi i korijena u hadiskom tekstu višeslojna i ogleda se u oblikovanju hadiskog teksta u formalnom i značenjskom pogledu. Kohezija i koherentnost hadiskog teksta, realizacija značenjskih i stilističkih intencija hadiskog teksta su najznačajnije funkcije ove vrste ponavljanja u hadisu.

Downloads

Objavljeno

06.02.2023

Način citiranja

Jugo, M. (2023) “REPETICIJA ISTOKORIJENSKIH FORMI U HADISKOM TEKSTU NA PRIMJERU HADISA EN-NEVEVIJEVE ZBIRKE RIYĀḌ AL-ṢĀLIḤĪN”, Zbornik radova Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću. Bihać, 14(14), pp. 245–263. Available at: https://ipf.unbi.ba/ojs/index.php/zbornik/article/view/237 (Accessed: 17 June 2024).

Broj časopisa

Rubrika

Articles