ZASTUPLJENOST ODRŽIVOG RAZVOJA U PROCESU CJELOŽIVOTNOG UČENJA NA VISOKOŠKOLSKIM OBRAZOVNIM INSTITUCIJAMA

Autor(i)

  • Fatima Muhamedagić Univerzitet u Bihaću, Biotehnički fakultet
  • Amir Đulić

Ključne riječi:

održivi razvoj, cjeloživotno učenje, studenti, studijski programi/kurikulumi

Sažetak

Prema preporukama UNESCO-a, odavno se u studijske programske sadržaje visokoškolskih institucija implementira sadržaj održivog razvoja. Općenito, u današnjem vremenu 21. vijeka zastupljenost održivog razvoja u općem procesu cjeloživotnog učenja na visokoškolskim institucijama sve više postaje prioritet. 

U radu je analizirana zastupljenost sadržaja održivog razvoja u studijskim programima / kurikulima Univerziteta u Bihaću na dva fakulteta – Islamski pedagoški fakultet (IPF) i Biotehnički fakultet (BTF). Rezultati kvantitativne i kvalitativne analize ukazuju da je na analiziranih 7 smjerova četverogodišnjeg studija I ciklusa visok procenat implementiranosti sadržaja održivog razvoja u kurikulume predmeta. Općenito, na IPF-u zastupljenost kod obaveznih i izbornih predmeta sa sadržajem održivog razvoja po smjerovima iznosi preko 50%. Na BTF-u zastupljenost sadržaja održivog razvoja je, također, visoka oko 60%. (osim kod smjera Prehrambena tehnologija na kojem je procentualna zastupljenost niska 39,1%). Rezultati istraživanja su, također, pokazali visok nivo znanja o održivom razvoju na obje visokoškolske institucije tj. na IPF-u 47,5% (19 ispitanika), na BTF-u 74,0% (37 ispitanika).

Općenito, na osnovu odgovora studenata, istraživanja pokazuju da su oni dovoljno osviješteni u području održivog razvoja te da je implementacija savremenih metoda učenja, podučavanja kao i oblika i načina rada kvalitetno zastupljena.

Downloads

Objavljeno

06.02.2023

Način citiranja

Muhamedagić, F. and Đulić, A. (2023) “ZASTUPLJENOST ODRŽIVOG RAZVOJA U PROCESU CJELOŽIVOTNOG UČENJA NA VISOKOŠKOLSKIM OBRAZOVNIM INSTITUCIJAMA”, Zbornik radova Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću. Bihać, 14(14), pp. 267–284. Available at: https://ipf.unbi.ba/ojs/index.php/zbornik/article/view/238 (Accessed: 14 July 2024).

Broj časopisa

Rubrika

Articles