ODNOS VJERE I POLITIKE U PERCEPCIJI ISLAMISTA I SEKULARISTA

Autor(i)

  • Sulejman Topoljak Islamski pedagoški fakultet u Bihaću

DOI:

https://doi.org/10.52535/27441695.2010.3.65-98

Ključne riječi:

islam, politički islam, politike, modernisti, modernizam, sekularisti, sekularizam, šerijatska politika, vjera.

Sažetak

Cilj ove studije je istražiti i rasvijetliti odnos između vjere i politike s aspekta islama i sekularizma. Opće mišljenje koje vlada među elitom i narodom, jeste da su ove dvije društvene kategorije isključive i da ih je nemoguće ukalkulisati u jedan mehanizam (društvo) u kome bi uzajamno djelovale i davale pozitivne rezultate i korisna ishodišta. Studija je nakon podrobnih istraživanja dokazala
da je konvencionalna vizija odnosa predmetnih društvenih kategorija paušalna i netačna, a da je suprotna teza tačna. U konačnici, studija je došla do zaključka da su islam i politika nerazdvojne društvene dimenzije, jer je nemoguće islam živjeti bez politike a ni pravu politiku primijeniti i voditi bez istinske vjere.

Downloads

Objavljeno

15.06.2010

Način citiranja

Topoljak, S. . (2010) “ODNOS VJERE I POLITIKE U PERCEPCIJI ISLAMISTA I SEKULARISTA”, Zbornik radova Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću. Bihać, 3(3), pp. 65–98. doi: 10.52535/27441695.2010.3.65-98.

Broj časopisa

Rubrika

Articles

Najčitaniji radovi istog (istih) autora

1 2 > >>