MONOPOL U ISLAMSKOME PRAVU

Autor(i)

  • Hajrudin Hodžić Islamski pedagoški fakultet u Bihaću

DOI:

https://doi.org/10.52535/27441695.2010.3.157-171

Ključne riječi:

islam, islamsko pravo, monopol, nepravda, šteta.

Sažetak

Iako se oko pitanja monopola prenose hadisi u kojima Allahov Poslanik, s.a.v.s., osuđuje one koji vrše monopol, islamski pravnici su se razišli oko njegove definicije, kao i predmeta na što se monopol odnosi. I pored toga što se načelno razilaze oko pravnoga statusa monopola, svi se slažu da sakralni tekstovi (en-nusūs) koji se oko ovoga pitanju prenose, dovoljno ukazuju kako se radi o djelu kojega islam zabranjuje. Da bi spriječili monopol, islamski pravnici predlažu određene mjere koje vlast treba da preduzme, kako bi se izbjeglo nanošenje bilo kakvoga oblika štete ljudima. Rad je obradio kaznu predviđenu za osobu koja vrši monopol, kao i mudrost zabrane monopola. Na kraju rada su spomenuti neki od savremenih oblika monopola.

Downloads

Objavljeno

15.06.2010

Način citiranja

Hodžić, H. (2010) “MONOPOL U ISLAMSKOME PRAVU”, Zbornik radova Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću. Bihać, 3(3), pp. 157–171. doi: 10.52535/27441695.2010.3.157-171.

Broj časopisa

Rubrika

Articles

Najčitaniji radovi istog (istih) autora