TEORIJA PRAVA I NJEGOVE ZLOUPOTRE (Nezarijetul-hakki vet-te'assufu fist'imalihi)

Autor(i)

  • Sulejman Topoljak Islamski pedagoški fakultet u Bihaću

DOI:

https://doi.org/10.52535/27441695.2011.4.15-49

Ključne riječi:

pravna teorija, pravo, vrste prava, pravila, zloupotreba prava.

Sažetak

Pravne teorije su pravno tkivo koje u sebi sadrži manje složene pravne sisteme koji imaju isti zajednički cilj - integralno sagledati određeni pravni segment i putem načela i generalnih pravila ponuditi rješenja i odgovore na postavljena pitanja i dileme iz tog pravnog segmenta. Tema ove studije je samo jedna od pravnih teorija koje involvira islamsko pravo. S toga je cilj ove studije da upozna čitaoce sa jednom od najvažnijih teorija – teorijom prava i njegove zloupotrebe, njenim osnovnim načelima i principima kako bi se shvatila i razumjela na jedan jednostavan, a u isto vrijeme i stručan način.  Pošto je pitanje prava i slobode ljudska nagonska potreba, pitanje o kome ljudi najviše brinu i s čijim problemima se svakodnevno susreću, a po islamskom učenju cilj ne opravdava sredstvo, nego i cilj i sredstvo moraju biti legalni, onda je sasvim opravdano i uveliko potrebno da se ova teorija stalno reaktivira i elaborira kako bi ljudi pri konzumiranju svojih prava što manje kršili pravila i principe koje je postavio uzvišeni Allah pri njihovoj upotrebi i korištenju.

Downloads

Objavljeno

15.12.2011

Način citiranja

Topoljak, S. . (2011) “TEORIJA PRAVA I NJEGOVE ZLOUPOTRE (Nezarijetul-hakki vet-te’assufu fist’imalihi)”, Zbornik radova Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću. Bihać, 4(4), pp. 15–49. doi: 10.52535/27441695.2011.4.15-49.

Broj časopisa

Rubrika

Articles

Najčitaniji radovi istog (istih) autora

1 2 > >>