KONCEPT UMJERENOSTI U ISLAMU I NJEGOVA MANIFESTACIJA U FIKHU

Autor(i)

  • Muharem Štulanović Islamski pedagoški fakultet u Bihaću

DOI:

https://doi.org/10.52535/27441695.2011.4.51-85

Ključne riječi:

Koncept umjerenosti الوسطية, islamska pravna misao, parcijalni šerijatski tekstovi, mudžtehid, novi bukvalisti ili formalisti, novi mua’ttile ili reformisti, umjerena škola srednjeg puta, pravna norma, efektivni uzrok propisu…

Sažetak

Evidentno je da u islamu postoji koncept umjerenosti koji se očituje u svim segmentima islamske misli, od morala i etike do društvenopravnog sistema. Čovjek, kao stvoreno i ograničeno biće, nesposoban je da uspostavi apsolutnu ravnotežu i balans u svom ovosvjetskom životu zbog svoje psihofizičke nemoći, svojih ličnih poriva, strasti i stremljenja, objektivnih i subjektivnih uticaja od strane društva, porodice, politike, nacije, rase, geografske pripadnosti, običaja itd., tako da svi sistemi koje je kreirao čovjek nose i njegove ljudske nedostatke, što nam potvrđuje i metoda historijske indukcije u čitanju povijesti. Nasuprot toga, vidimo jednu harmoniju i preciznost u Božijem stvaranju, kao i u Njegovoj vjeri koju je kao sistem i program življenja poslao i objavio čovjeku.
Umjereni put u šerijatskom zakonodavstvu i društvenom pogledu ogleda se u ravnoteži i balansu između slobode pojedinca i prava društva, a naslanja se na razumijevanje parcijalnih šerijatskih tekstova u svjetlu općih intencija i ciljeva Šerijata kojima neće proturječiti ili biti neovisni o njima. Umjerena škola srednjeg puta proklamuje da Šerijat sadrži sve ono što je milost za ljude, što im olakšava i pomaže u životu, smatrajući da mudžtehid mora imati znanstvene, intelektualne, moralne, fizičke i druge predispozicije kako bi mogao na pravilan način pristupiti pozitivizaciji šerijatskih propisa gledajući na tekstove kur'ansko-hadiskih normi sa stajališta intencija i ciljeva Šerijata.

Downloads

Objavljeno

15.12.2011

Način citiranja

Štulanović, M. (2011) “KONCEPT UMJERENOSTI U ISLAMU I NJEGOVA MANIFESTACIJA U FIKHU”, Zbornik radova Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću. Bihać, 4(4), pp. 51–85. doi: 10.52535/27441695.2011.4.51-85.

Broj časopisa

Rubrika

Articles

Najčitaniji radovi istog (istih) autora

1 2 > >>