PRAVA IZBJEGLICA I AZILANATA U ISLAMU

Autor(i)

  • Sulejman Topoljak Islamski pedagoški fakultet, Univerzitet u Bihaću

DOI:

https://doi.org/10.52535/27441695.2012.5.11-37

Ključne riječi:

azil, izbjeglice, islam, Šerijat, izbjeglica, islamsko pravo, međunarodno pravo, prava, obaveze

Sažetak

Cilj ove studije je da odgovori na pitanja da li azilanti i izbjeglice, po učenju islama, imaju svoja prava, koja su i da li ih danas istinski uživaju, a potom da napravi komparaciju između njihovih prava u islamskom zakonodavstvu i međunarodnom pravu.  Očito je da su danas najbrojnije izbjeglice muslimani, da se njihov broj, iz dana u dan, u svijetu povećava i da se većinom nalaze u lošem položaju. Činjenica je da većina izbjeglica u mnogim zemljama ne uživaju svoja prava i to najčešće zato što se države u kojima obitavaju oglušuju kada je riječ o poštivanju njihovih obaveza koje imaju prema izbjeglicama, kao i zbog nepoznavanja tih prava od strane samih izbjeglica i azilanata. Međutim, ta prava su im zagarantovana i u islamskom učenju i u međunarodnim dokumentima o ljudskim pravima.  Da bi studija polučila očekivane rezultate, bilo je neophodno istražiti pojam izbjeglištva u Kur’anu i sunnetu, kao i u međunarodnom pravu, vrste izbjeglištva u klasičnom periodu, uzroke izbjeglištva u islamskom i međunarodnom pravu, prava izbjeglica i prestanak statusa izbjeglice u islamskom i međunarodnom pravu.

Downloads

Objavljeno

17.12.2012

Način citiranja

Topoljak, S. (2012) “PRAVA IZBJEGLICA I AZILANATA U ISLAMU”, Zbornik radova Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću. Bihać, 5(5), pp. 11–37. doi: 10.52535/27441695.2012.5.11-37.

Broj časopisa

Rubrika

Articles

Najčitaniji radovi istog (istih) autora

1 2 > >>