HALAL KVALITET – PARADIGMA ''HALAL VE TAJJIB'' KONCEPTA

Autor(i)

  • Muharem Štulanović Islamski pedagoški fakultet, Univerzitet u Bihaću

DOI:

https://doi.org/10.52535/27441695.2012.5.39-65

Ključne riječi:

koncept, halal, haram, tajjib/tajjibat, habais, islamska doktrina, islamska ekonomija, islamska misao, institucionalizacija islama, univerzalne vrijednosti

Sažetak

Institucionalizacija islama je jedan vid razumijevanja i savremene praktične interpretacije islama gdje se neosporne, univerzalne vrijednosti islamskog koncepta življenja nude društvu kao opća univerzalna vrijednost. Islamska ekonomija, islamsko bankarstvo i halal kvaliteta su samo vidovi te institucionalizacije i dokazi da je moguće da zaživi zbog svoje univerzalnosti i vrijednosti kao dio sistema i poretka u bilo kojem društvu i bilo kojoj zemlji. Halal kvaliteta se gradi na doktrinarnoj paradigmi halala kao univerzalnih dobara - ,,tajjibat”, koji su nasuprot ,,habaisa” ili svega onoga što oponira univerzalnom dobru.  Ovaj koncept ima ambivalentnu, doktrinarnu paradigmu:

1. U mnogobrojnim tradicionalnim tekstovima prikaza halala kao tajjibat,

2. Uzvišeni Allah se obraća raznovrsnim adresatima sa kojima korespondira logikom zdravog razuma i pameti, a ne samo doktrinarnim pristupom i normom obaveze ili zabrane. 

Eksplikacija paradigme ''halal ve tajjib'' koncepta dali smo kroz mnogobrojne tradicionalne tekstove islama.

Downloads

Objavljeno

17.12.2012

Način citiranja

Štulanović, M. (2012) “HALAL KVALITET – PARADIGMA ’’HALAL VE TAJJIB’’ KONCEPTA”, Zbornik radova Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću. Bihać, 5(5), pp. 39–65. doi: 10.52535/27441695.2012.5.39-65.

Broj časopisa

Rubrika

Articles

Najčitaniji radovi istog (istih) autora

1 2 > >>