HADIS KAO JEDAN OD IZVORA ARAPSKOG JEZIKA

Autor(i)

  • Hajrudin Hodžić Islamski pedagoški fakultet, Univerzitet u Bihaću

DOI:

https://doi.org/10.52535/27441695.2012.5.275-288

Ključne riječi:

hadis, standardni arapski jezik, Kur'an, predislamska poezija, izvori arapskoga jezika, Muhammed, s.a.v.s., Akademija za arapski jezik

Sažetak

Iako je Muhammed, s.a.v.s., najrječitiji Arap, prve generacije autoriteta arapskoga jezika su se, pri sakupljanju materijala koji bi bio osnova za normiranje ili potvrđivanje gramatike i leksike arapskoga jezika, ograničili na Kur'an i predislamsku poeziju kao osnov i izvor tog normiranja. Prve generacije arapskih lingvista nisu koristile hadis kao standard arapskoga jezika, iako jedan dio hadiskih zbirki spada u period koji se smatra prihvatljivim za korištenje jezičkog materijala za normiranje arapskoga jezika. Međutim, nakon istraživanja ustanovit će se da prve generacije nisu odbacivale hadis kao izvor, nego su Poslanikove, s.a.v.s., hadise koristili pod širim pojmom „arapskih književnih tekstova“. Oko pitanja prihvatljivosti hadisa kao izvora arapskoga jezika postoje tri različita stava koja smo podrobno iznijeli u radu. Akademija za arapski jezik u Kairu je nakon istraživanja donijela kriterije za prihvatanje hadisa kao standarda arapskoga jezik. Kriterije smo naveli na kraju ovoga rada.

Downloads

Objavljeno

17.12.2012

Način citiranja

Hodžić, H. (2012) “HADIS KAO JEDAN OD IZVORA ARAPSKOG JEZIKA”, Zbornik radova Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću. Bihać, 5(5), pp. 275–288. doi: 10.52535/27441695.2012.5.275-288.

Broj časopisa

Rubrika

Articles

Najčitaniji radovi istog (istih) autora