UPOTREBA ARAPSKOG JEZIKA U GOVORU BOSANACA - DIE ARABISCHE SPRACHE IM BOSNISCHEN SPRACHGEBRAUCH

Autor(i)

  • Hatidže Burnić Islamski pedagoški fakultet, Univerzitet u Bihaću

DOI:

https://doi.org/10.52535/27441695.2012.5.289-310

Ključne riječi:

teolingvistika, arabizmi, fraze, bosanski ekvivalenti, jezičke univerzalije.

Sažetak

Ovaj rad traga za problematikom nastanka islamske jezičke kulture u Bosni i Hercegovini i istražuje upotrebu i frekventnost pojedinih arapskih riječi, odnosno fraza u govoru Bošnjaka. Istraživanje je ciljano sažeto na određenu populaciju Bošnjaka, tj. analizirani su razgovori muslimana koji prakticiraju vjeru Islam i koji pokušavaju slijediti Poslanika, s.a.v.s., kako u kulturi ponašanja, tako i kulturi govora. Za ovu priliku je odabrana analiza jezičke upotrebe slijedećih kur'ansko-hadiskih fraza: Esselamu alejkum, Alejhis-selam, Bismillah, Ma ša Allah, In ša Allah i Subhanallah.  Kur'an je prvi i glavni izvor islamske nauke. S obzirom na činjenicu da su svi muslimani obavezni upotrebljavati Allahov govor u izvornom arapskom jeziku kako bi obavljali svoje osnovne islamske dužnosti, ovaj rad će sa prevodilačke perspektive potvrditi činjenicu da tekst originalnog Kur'ana nije moguće prevesti sa potpunim sadržajem na drugi jezik. Fraze koje će se analizirati u radu posmatraju se sa aspekta univerzalnosti. U cijelom svijetu, bez obzira koje nacije i kulture, muslimani imaju isti pozdrav – selam. Svi muslimani u svom govoru koriste fraze Bismillah, Ma ša Allah, In ša Allah i Subhanellah jer su one Božanskog porijekla.  Rezultat ovog istraživanja je prvenstveno konstatacija da su analizirane fraze dobile status jezičkih univerzalija, da nemaju potpunih bosanskih ekvivalenata i da arapski jezik nije samo jezik Arapa, nego je religijski jezik, odnosno islamski jezik – jezik svih muslimana.

Downloads

Objavljeno

17.12.2012

Način citiranja

Burnić, H. (2012) “UPOTREBA ARAPSKOG JEZIKA U GOVORU BOSANACA - DIE ARABISCHE SPRACHE IM BOSNISCHEN SPRACHGEBRAUCH”, Zbornik radova Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću. Bihać, 5(5), pp. 289–310. doi: 10.52535/27441695.2012.5.289-310.

Broj časopisa

Rubrika

Articles