POTVORA, OBJEDA ZA NEMORAL: BEZAZLENA BIZARNOST, TRIVIJALNOST ILI TEŠKI GRIJEH U ISLAMU

Autor(i)

  • Muharem Štulanović Islamski pedagoški fakultet, Univerzitet u Bihaću

DOI:

https://doi.org/10.52535/27441695.2013.6.73-99

Ključne riječi:

potvora, objeda, hadisetul-ifk, licemjerstvo, munafici, licemjeri, Objava, Poslanik, a. s., Aiša, r. a., porodica Ebu-Bekra es-Siddika, Istinoljubiva, kćerka Istinoljubivog, (Es-Siddikatu bintus-Siddik).

Sažetak

Uzvišeni Allah, dž. š., šaljući Poslanike na zemlju, odgajao ih je, kao i njihove sljedbenike kroz upečatljive događaje i iskušenja iza kojih je davao odgojne mjere i koristi koje se nikada neće zaboraviti. Nije poslao ni jednog od poslanika, a da ga nisu optužili da je luđak, ludi pjesnik, čarobnjak, prorok i sl., pa su tako i nevjernici, politeisti, idolopoklonici Kurejša, na koncu svih poslaničkih misija, govorili za Muhammeda, a. s., čekajući priliku da mu na bilo koji način mogu naštetiti, napakostiti fizički ili moralno: njegovom ugledu i moralu ili njegovoj porodici. Samo jedan u nizu od tih napada jeste događaj ,,ifka-a“ (hadisetul-ifk) u kojem su htjeli da Allahovog Poslanika, a. s., degradiraju moralno i psihički sa potvorom i objedom na njegovu ženu, majku muslimana, Aišu, r. a., kćerku Ebu-Bekra es-Siddika Istinoljubivog. Nakon mjesec dana strahovitih muka i neprijatnosti, koje su se odrazile ne samo na Allahova Poslanika i Aišu, r. a., njenu porodicu, nego i na čitavo novoformirano muslimansko društvo i ashabe, Uzvišeni Allah će poslati Objavu kojom dokazuje nevinost Aiše, r. a., i kojom daje odgojne mjere i smjernice kojima će dalje kročiti muslimansko društvu nakon ovih strašnih događaja, ali će ukazati i na koristi svih ovih događanja kroz obznanjivanje i otkrivanje nečega što muslimani nisu znali, a to je da među njima ima prikrivenih licemjera koji su u njihovoj blizini i među njima. Dakle, ima onih koji nisu iskreni vjernici. Ovaj događaj će raslojiti muslimansko društvo na dvije kategorije: na iskrene vjernike koji su se držali istine i na one koji nisu, nego su se pretvarali da su vjernici i svoj prikriveni munafikluk i licemjerstvo koristili za napade na vjeru i vjernike.

Downloads

Objavljeno

20.12.2013

Način citiranja

Štulanović, M. (2013) “POTVORA, OBJEDA ZA NEMORAL: BEZAZLENA BIZARNOST, TRIVIJALNOST ILI TEŠKI GRIJEH U ISLAMU”, Zbornik radova Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću. Bihać, 6(6), pp. 73–99. doi: 10.52535/27441695.2013.6.73-99.

Broj časopisa

Rubrika

Articles

Najčitaniji radovi istog (istih) autora

1 2 > >>