OSNOVNI PRINCIPI I NAČELA ISLAMSKE EKONOMIJE

Autor(i)

  • Sulejman Topoljak Islamski pedagoški fakultet, Univerzitet u Bihaću

DOI:

https://doi.org/10.52535/27441695.2014.7.11-52

Ključne riječi:

islam, ekonomija, solidarnost, haram, halal, zarada, imovina, vlasništvo

Sažetak

Cilj svake države i ekonomskog sistema su materijalni prosperitet naroda i pojedinca. Samo narod kojem se obezbijede osnovni životni uvjeti može razmišljati o višim ciljevima i strategijama. Jedna od glavnih intencija islama je obezbjeđenje legalne reprodukcije ljudskog roda i zaštita života na zemlji. Također, čovjeku, kao Božijem zastupniku u kosmosu, obezbijediti prikladan život - život koji odgovara njegovom položaju i koji će mu pomoći da izvrši svoju osnovnu zadaću zbog koje je poslan i nastanjen na zemlji. Budući da se ti ciljevi ne mogu ostvariti bez ekonomskog sistema, logično je da islam ima svoj poseban ekonomski sistem i instrumente putem kojih će te ciljeve realizirati. S obzirom na važnost ekonomskog sistema u islamu i pravilo da sredstva uzimaju status ciljeva, tema ovoga rada bazira se na osnovnim principima i načelima islamskog ekonomskog sistema. Cilj studije je da na jedan potpuno jasan i jednostavan način navedem i objasnim osnovne principe islamske ekonomije, cilj i odlike u odnosu na dva najpoznatija ekonomska sistema koji su bili primjenjivani ili se još primjenjuju u savremenom svijetu. Istovremeno, studija je pokušala implicitno i eksplicitno ukazati na nedostatke i razloge zbog kojih ekonomski sistemi koji su do sada primjenjivani i koji se primjenjuju nisu donijeli materijalno blagostanje i sreću čovječanstvu. Takvi sistemi su izbjegnuti ili involvirani u islamski ekonomski sistem, što mu daje svijetlu budućnost i prihvaćenost.

Downloads

Objavljeno

19.12.2014

Način citiranja

Topoljak, S. (2014) “OSNOVNI PRINCIPI I NAČELA ISLAMSKE EKONOMIJE”, Zbornik radova Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću. Bihać, 7(7), pp. 11–52. doi: 10.52535/27441695.2014.7.11-52.

Broj časopisa

Rubrika

Articles

Najčitaniji radovi istog (istih) autora

1 2 > >>