[1]
Burnić, H. and Remulić - Mujkić, A. 2019. KOMPARATIVNA PRAGMATIČKA ANALIZA UVREDE I KLEVETE I NJIHOVE PRAVNE REFLEKSIJE. Zbornik radova Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću. 11, 11 (Dec. 2019), 261–275. DOI:https://doi.org/10.52535/27441695.2019.11.261-275.