[1]
Hodžić, H. 2011. ARABIZMI U BOSANSKOM JEZIKU I ZNAČAJ NJIHOVOG POZNAVANJA U NASTAVI ARAPSKOG JEZIKA. Zbornik radova Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću. 4, 4 (Dec. 2011), 391–408. DOI:https://doi.org/10.52535/27441695.2011.4.391-408.