[1]
Midžić, A. 2020. OSOBINE LIČNOSTI I OBRAZOVNI USPJEH: DOSEZI DOSADAŠNJIH ISTRAŽIVANJA. Zbornik radova Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću. 12, 12 (Dec. 2020), 247–261. DOI:https://doi.org/10.52535/27441695.2020.12.247-261.