[1]
Kanurić, H. 2023. IMOVINSKA PRAVA SUPRUGE – ŠERIJATSKO-PRAVNA PERSPEKTIVA. Zbornik radova Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću. 14, 14 (Feb. 2023), 85–103.