[1]
Mujagić, M. and Pehlivanović, A. 2023. O NAMJERNOJ UPOTREBI METAFORE TSUNAMI ISLAMIZACIJE U JAVNOM DISKURSU. Zbornik radova Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću. 14, 14 (Feb. 2023), 123–137.