[1]
Šahinović, E. 2023. SOCIJALNE GRUPE I VOĐSTVO U ZATVORSKIM USTANOVAMA. Zbornik radova Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću. 14, 14 (Feb. 2023), 189–206.