[1]
Jugo, M. 2023. REPETICIJA ISTOKORIJENSKIH FORMI U HADISKOM TEKSTU NA PRIMJERU HADISA EN-NEVEVIJEVE ZBIRKE RIYĀḌ AL-ṢĀLIḤĪN. Zbornik radova Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću. 14, 14 (Feb. 2023), 245–263.