[1]
Muhamedagić, F. and Đulić, A. 2023. ZASTUPLJENOST ODRŽIVOG RAZVOJA U PROCESU CJELOŽIVOTNOG UČENJA NA VISOKOŠKOLSKIM OBRAZOVNIM INSTITUCIJAMA. Zbornik radova Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću. 14, 14 (Feb. 2023), 267–284.