[1]
Štulanović, M. 2012. HALAL KVALITET – PARADIGMA ’’HALAL VE TAJJIB’’ KONCEPTA. Zbornik radova Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću. 5, 5 (Dec. 2012), 39–65. DOI:https://doi.org/10.52535/27441695.2012.5.39-65.