(1)
Štulanović, M. MEVLUD IZMEĐU LIJEPOG OBIČAJA (SUNNETUN HASENETUN) I ZABRANJENE NOVOTARIJE (BIDA’TUN SEJJIETUN). ZIPF 2016, 8, 79-116.