(1)
Kanurić, H. IMOVINSKA PRAVA SUPRUGE – ŠERIJATSKO-PRAVNA PERSPEKTIVA. ZIPF 2023, 14, 85-103.