(1)
Mujagić, M.; Pehlivanović, A. O NAMJERNOJ UPOTREBI METAFORE TSUNAMI ISLAMIZACIJE U JAVNOM DISKURSU. ZIPF 2023, 14, 123-137.