Štulanović, M. (2016). MEVLUD IZMEĐU LIJEPOG OBIČAJA (SUNNETUN HASENETUN) I ZABRANJENE NOVOTARIJE (BIDA’TUN SEJJIETUN). Zbornik Radova Islamskog pedagoškog Fakulteta U Bihaću, 8(8), 79–116. https://doi.org/10.52535/27441695.2016.8.79-116