Kanurić, H. (2018). ADITIVI I EMULGATORI U HRANI I PIĆU. Zbornik Radova Islamskog pedagoškog Fakulteta U Bihaću, 10(10), 65–79. https://doi.org/10.52535/27441695.2018.10.65-79