Midžić, A. (2018). STRATEGIJE SUOČAVANJA SA STRESOM I DIMENZIJE LIČNOSTI. Zbornik Radova Islamskog pedagoškog Fakulteta U Bihaću, 10(10), 163–181. https://doi.org/10.52535/27441695.2018.10.163-181