Burnić, H., & Remulić - Mujkić, A. (2019). KOMPARATIVNA PRAGMATIČKA ANALIZA UVREDE I KLEVETE I NJIHOVE PRAVNE REFLEKSIJE. Zbornik Radova Islamskog pedagoškog Fakulteta U Bihaću, 11(11), 261–275. https://doi.org/10.52535/27441695.2019.11.261-275