Midžić, A. (2020). OSOBINE LIČNOSTI I OBRAZOVNI USPJEH: DOSEZI DOSADAŠNJIH ISTRAŽIVANJA. Zbornik Radova Islamskog pedagoškog Fakulteta U Bihaću, 12(12), 247–261. https://doi.org/10.52535/27441695.2020.12.247-261