Kanurić, H. (2023). IMOVINSKA PRAVA SUPRUGE – ŠERIJATSKO-PRAVNA PERSPEKTIVA. Zbornik Radova Islamskog pedagoškog Fakulteta U Bihaću, 14(14), 85–103. Retrieved from https://ipf.unbi.ba/ojs/index.php/zbornik/article/view/229