Štulanović, M. (2012). HALAL KVALITET – PARADIGMA ’’HALAL VE TAJJIB’’ KONCEPTA. Zbornik Radova Islamskog pedagoškog Fakulteta U Bihaću, 5(5), 39–65. https://doi.org/10.52535/27441695.2012.5.39-65