Štulanović, Muharem. 2016. “MEVLUD IZMEĐU LIJEPOG OBIČAJA (SUNNETUN HASENETUN) I ZABRANJENE NOVOTARIJE (BIDA’TUN SEJJIETUN)”. Zbornik Radova Islamskog pedagoškog Fakulteta U Bihaću 8 (8). Bihać:79-116. https://doi.org/10.52535/27441695.2016.8.79-116.