Hodžić, Hajrudin. 2018. “BITNI FAKTORI ZA USPJEH U NASTAVI ARAPSKOG JEZIKA”. Zbornik Radova Islamskog pedagoškog Fakulteta U Bihaću 10 (10). Bihać:235-47. https://doi.org/10.52535/27441695.2018.10.235-247.