Midžić, Arijana. 2020. “OSOBINE LIČNOSTI I OBRAZOVNI USPJEH: DOSEZI DOSADAŠNJIH ISTRAŽIVANJA”. Zbornik Radova Islamskog pedagoškog Fakulteta U Bihaću 12 (12). Bihać:247-61. https://doi.org/10.52535/27441695.2020.12.247-261.