Burnić, Hatidže. 2022. “TEORIJSKI TEMELJI KONTAKTNE LINGVISTIKE”. Zbornik Radova Islamskog pedagoškog Fakulteta U Bihaću 13 (13). Bihać:317-30. https://doi.org/10.52535/27441695.2021.13.317-330.