Kanurić, Hakija. 2023. “IMOVINSKA PRAVA SUPRUGE – ŠERIJATSKO-PRAVNA PERSPEKTIVA”. Zbornik Radova Islamskog pedagoškog Fakulteta U Bihaću 14 (14). Bihać:85-103. https://ipf.unbi.ba/ojs/index.php/zbornik/article/view/229.