Mujagić, Mersina, and Alma Pehlivanović. 2023. “O NAMJERNOJ UPOTREBI METAFORE TSUNAMI ISLAMIZACIJE U JAVNOM DISKURSU”. Zbornik Radova Islamskog pedagoškog Fakulteta U Bihaću 14 (14). Bihać:123-37. https://ipf.unbi.ba/ojs/index.php/zbornik/article/view/231.