Štulanović, Muharem. 2012. “HALAL KVALITET – PARADIGMA ’’HALAL VE TAJJIB’’ KONCEPTA”. Zbornik Radova Islamskog pedagoškog Fakulteta U Bihaću 5 (5). Bihać:39-65. https://doi.org/10.52535/27441695.2012.5.39-65.