Hodžić, Hajrudin. 2012. “HADIS KAO JEDAN OD IZVORA ARAPSKOG JEZIKA”. Zbornik Radova Islamskog pedagoškog Fakulteta U Bihaću 5 (5). Bihać:275-88. https://doi.org/10.52535/27441695.2012.5.275-288.