Kanurić, H. (2018) “ADITIVI I EMULGATORI U HRANI I PIĆU”, Zbornik radova Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću. Bihać, 10(10), pp. 65–79. doi: 10.52535/27441695.2018.10.65-79.