Midžić, A. (2018) “STRATEGIJE SUOČAVANJA SA STRESOM I DIMENZIJE LIČNOSTI”, Zbornik radova Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću. Bihać, 10(10), pp. 163–181. doi: 10.52535/27441695.2018.10.163-181.