Hodžić, H. (2018) “BITNI FAKTORI ZA USPJEH U NASTAVI ARAPSKOG JEZIKA”, Zbornik radova Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću. Bihać, 10(10), pp. 235–247. doi: 10.52535/27441695.2018.10.235-247.