Burnić, H. and Remulić - Mujkić, A. (2019) “KOMPARATIVNA PRAGMATIČKA ANALIZA UVREDE I KLEVETE I NJIHOVE PRAVNE REFLEKSIJE”, Zbornik radova Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću. Bihać, 11(11), pp. 261–275. doi: 10.52535/27441695.2019.11.261-275.