Midžić, A. (2020) “OSOBINE LIČNOSTI I OBRAZOVNI USPJEH: DOSEZI DOSADAŠNJIH ISTRAŽIVANJA”, Zbornik radova Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću. Bihać, 12(12), pp. 247–261. doi: 10.52535/27441695.2020.12.247-261.