Burnić, H. (2022) “TEORIJSKI TEMELJI KONTAKTNE LINGVISTIKE”, Zbornik radova Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću. Bihać, 13(13), pp. 317–330. doi: 10.52535/27441695.2021.13.317-330.