Šahinović, E. (2023) “SOCIJALNE GRUPE I VOĐSTVO U ZATVORSKIM USTANOVAMA”, Zbornik radova Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću. Bihać, 14(14), pp. 189–206. Available at: https://ipf.unbi.ba/ojs/index.php/zbornik/article/view/234 (Accessed: 11 December 2023).