Štulanović, M. (2012) “HALAL KVALITET – PARADIGMA ’’HALAL VE TAJJIB’’ KONCEPTA”, Zbornik radova Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću. Bihać, 5(5), pp. 39–65. doi: 10.52535/27441695.2012.5.39-65.