Hodžić, H. (2012) “HADIS KAO JEDAN OD IZVORA ARAPSKOG JEZIKA”, Zbornik radova Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću. Bihać, 5(5), pp. 275–288. doi: 10.52535/27441695.2012.5.275-288.