Burnić, H., and A. Remulić - Mujkić. “KOMPARATIVNA PRAGMATIČKA ANALIZA UVREDE I KLEVETE I NJIHOVE PRAVNE REFLEKSIJE”. Zbornik Radova Islamskog pedagoškog Fakulteta U Bihaću, vol. 11, no. 11, Dec. 2019, pp. 261-75, doi:10.52535/27441695.2019.11.261-275.