Hodžić, H. “ARABIZMI U BOSANSKOM JEZIKU I ZNAČAJ NJIHOVOG POZNAVANJA U NASTAVI ARAPSKOG JEZIKA”. Zbornik Radova Islamskog pedagoškog Fakulteta U Bihaću, vol. 4, no. 4, Dec. 2011, pp. 391-08, doi:10.52535/27441695.2011.4.391-408.